Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 31.12.2016 07:55:00 

SDH Dolany

 Historie sboru dobrovolných hasičů v Dolanech
 
 
Hasičský sbor v Dolanech byl založen až v roce 1951 na popud tehdejšího okresního velitele pana Suchela Vojty ze Čkyně.
Prvním předsedou sboru byl pan Václav Selner  a velitelem Urbánek Josef. Zakládajícími členy tehdy byli pan Vondra Václav, Hroch František, Martan Karel, Kadlec Karel, Maršák František, Hůle Josef, Kučera Karel, Zíka  František, Martan Václav a Blahovec Sylvestr.  
Do výzbroje náš sbor dostal  požární stříkačku PPS8  a výstroj po wermachtu, několik těchto helem máme ještě ve zbrojnici. Stříkačka byla umístněna v garáži v cihelně. Protože v našem sboru se nevedla kronika, někdy v roce 1991 se konala beseda s nejstaršími členy sboru. Ti vzpomínali na první cvičení s novou mašinou u cihelny, jak to nikdo pořádně neuměl, jak byl pan Kučera povalen proudem vody. Již tenkrát byl velitel pan Urbánek vyslán na školení velitelů do Poličan. V roce 1954  (28.října) kolem půlnoci vyhořel stoh slámy zdejšího JZD. Jak jsme se dočetli v obecní kronice, přes všechny pokusy zdejšího hasičského sboru nebylo možno slámu zachránit. Tak přišli dolanští družstevníci asi o 40 vagonů slámy. Pachatel požáru nebyl dopaden přes veškeré vyšetřování policie. Mnozí občané byli toho názoru, že požár založil neznámý agent ze západu, jelikož v několika měsících vyhořelo v okolí více stohů slámy v JZD.  Pro nemoc byl předseda pan Selner  vystřídán  panem Blahovcem v roce 1955. 
  Od roku 1958  do roku 1965 byl velitel pan Martan Václav. V tomto období byl přestavěn sklad prášků JZD na požární zbojnici. Rybník byl vyčištěn, zpevněny břehy a postaveno stavidlo. Od roku 1965  do roku 1971 velitele dělal pan Vojtíšek Josef. V tomto období, které si už mnoho z nás dobře pamatuje, vypukl v září v roce 1970 požár sklaďáku vedle kravína. Oheň první uviděla  asi po 8 hod večer paní Kožená, Vašek Vondrů jel na pionýru do Čkyně a tam pustil sirénu. Náš sbor zasahoval z  rybníka na vsi  na spodní část skladu . To už plameny šlehaly vysoko nad střechu, asi po půl hodině se naše mašina začala přehřívat a byla  vystřídána PPS12  z Bohumilic, po chvíli ale voda z rybníka došla. V  horní části skladu zasahovali hasiči ze Čkyně, Vimperka a Prachatic, voda se dovážela a hlavním úkolem bylo ochlazovat vedlejší kravín, na kterém se voda při stříkání doslova vařila. Ještě tři dni po požáru zbytky sena doutnaly a musel být sklaďák hlídán.
    V roce  1971 byl zvolen velitelem Zíka Josef  a v roce 1972 předsedou Vojtíšek Jiří.  V roce 1978  se náš sbor zúčastnil úplně prvně hasičské soutěže v okrsku. Soutěž byla v Onšovicích podle tehdejších pravidel bez vody a s pořadovým cvičením. Na soutěž  družstvo odvezl pan Bečka pekařským autem. Ještě po cestě ve skříni   na pečivo se potmě studovala pravidla. Obsadili jsme 3.místo a tady se zrodila úspěšná éra našeho sboru na poli sportovním.
O rok později se již cvičilo podle pravidel  Sportovní soutěže požárních družstev  a my prvně vyhráli okrsek ve Čkyni. Do soutěže se zapojily všechny sbory okrsku a díky zdravé soutěžní rivalitě se pozvedla  nejen úroveň soutěžících družstev, ale i úroveň vybavení materiálem, péče o něj a  celková práce hasičských sborů.  V roce 1980 jsme poprvé postoupili na okresní soutěž. Soutěž byla ve Volarech a skončili jsme na 6.místě. Tenkrát to byl veliký úspěch.
    Od té doby na každou okresní soutěž postoupilo alespoň jedno naše družstvo.
    V roce  1982  jsme dostali starší PPS 12 ze Zdíkova a vyhráli první okresní soutěž, která se konala ve Čkyni, a postoupili na krajskou soutěž do Č.Budějovic. Ta byla v roce 1983 a  obsadili jsme  6.místo. V tomto roce začala cvičit děvčata  a  v roce 1986 v Netolicích  vyhrála okresní soutěž. Tenkrát o našich ženách psaly okresní noviny, jak mezi soutěží opatrovaly a kojily svoje malé děti. Muži II také vyhráli svoji kategorii.
  V tomto období se nejen soutěžilo ale dobrá byla i kulturní činnost a brigádnická činnost. Každoročně se pořádala oslava MDŽ pro místní ženy, stavěl se máj, pořádaly se táboráky a hasičský ples. V akcích Z jsme prováděli zatrubnění potoka, bourali jsme chalupu Selnerů, každoročně  v JZD  sbírali kámen a uklízeli slámu a začali s výstavbou požární nádrže, kterou jsme postavili sami, jen za svačiny. Dobrým zdrojem příjmů v té době byla údržba melioračních stok, kterou jsme prováděli po několik let. V roce 1982 (30.prosince) zachránil pan V.Vonra  z místního rybníka  malého kluka  Pepu Nusku, pod kterým se probořil led. Jeho mladší bratr pobíhal bezradně okolo, ani pro pomoc nedoběhl. Naštěstí to viděla p.Náhlíková, tehdejší prodavačka, a zavolala  Václava Vondru, ten ho vytáhl z mrazivé vody na poslední chvíli. Za to mu byla udělena Medaile za odvahu a statečnost tehdejším ÚV SPO. V  roce následujícím náš velitel pan Zíka zase našel v maringotce pracovníka meliorací, který si zatopil, dal schnout holínky na kamna a usnul. Byl již  bezvládný, když ho vytáhl ven. Dostal za to na ÚV  Medaili  za příkladnou práci. Oba zachránili to nejcennější- lidský život.
  V roce 1987 jsme pořádali 1. soutěž  o pohár předsedy MNV Čkyně pro muže a kterou jsme později rozšířili o Pohár předsedy ZO SPO pro ženy.   Vyjma jednoho roku pohár pořádáme dodnes.
    V roce 1990  začaly změny  ve společnosti, které se dotkly i nás. Změnil se název z požárníka opět na hasiče, přestali jsme se oslovovat soudruhu, lidé začali podnikat a zdálo se, že na hasiče bude málo času.
    Do funkce starosty byl v tomto roce zvolen p.Žák, dokončilo se oplocení nádrže, dále se cvičilo a soutěžilo a první rok jsme pořádali masopust.
Byla navázána družba  s německými hasiči z Haidmuhle.  1. září  1990 nás navštívilo 16 hasičů  v čele s 1. velitelem Fritzem  M.  a  shlédli naší soutěž, na  oplátku jsme byli pozváni do Haidmuhle  8.12.1990.
V roce 1991 další velmi vydařenou  společnou akcí byl zájezd po Bavorské a České Šumavě.
  Rok  1993 jsme začali s novým starostou  Štroblem Martinem a velitelem Urbánkem Jiřím.  Ze stodoly  vedle hasičské zbrojnice se začíná  budovat klubovna, která je 18.prosince toho roku slavnostně otevřena.  V červenci  jedeme opět do Haidmuhle, tentokrát na svěcení jejich nové techniky. Začíná se s přístavbou verandy, pořádáme oslavy MDD.  V  tomto roce muži konečně vyhráli Dolanský pohár. Muži starší vyhráli okresní soutěž v roce 1995 a v r.1998.
      V roce 1998 velitele dělal p.Josef Maršák  a od roku 1999 pan Vondra V. ml; starostu Martan Milan st.  V tomto období  je zhruba dokončena veranda u klubovny, je dáno dohromady družstvo mladých  kluků,  kteří mají chuť soutěžit a cvičit. Protože peníze od obce nestačí na materiální vybavení, uspořádali jsme sbírku od občanů a organizací, která nám vynesla  kolem 30 000,- korun. Za tyto peníze jsme přestavěli mašinu, zakoupili hadice a další potřebný materiál. Dobré technické vybavení a hlavně chuť cvičit nás pasovaly mezi nejlepší družstva okresu. Vyhráli jsme okresní soutěž, postoupili na oblastní, kde se nám už tak nedařilo výsledkově, ale hlavně jsme vyhráli okresní ligu a družstvo B bylo páté. Díky Lignosystému Čkyně, který našemu družstvu poskytl dopravu, jsme se mohli účastnit i na vzdálenějších pohárových soutěží v Jihočeském kraji.
V roce 2001 naše družstvo bylo na oblastní soutěži v Prachaticích po neplatném pokusu útoku poslední, ale další rok v Kaplici již bylo třetí.
  V lednu 2002 náš sbor slavil 50.výročí založení,slavnostní schůzi navštívil  ředitel ÚO  HZS Prachatice pplk. V.Ženíšek, starosta obce pan S.Chval, velitelé a starostové okolních sborů a zástupci našich sponzorů.
V přestávkách mohli přítomní shlédnout výstavku fotek, novinových článků a byly promítány snímky z různých soutěží. Na památku jsme vyrobili tablo našich členů.
                                           
 
  Při srpnových záplavách naši hasiči pomáhali ve Čkyni se dvěma PPS 12, čerpala se voda ze sklepů a ze školní kotelny.
    Oblastní soutěž v Jindřichově Hradci 2003 dopadla dle našich možností, naše časy se zlepšily.ale i soupeři se zlepšili a tak to bylo celkově na čtvrté místo.
 
 
 
 
 
 
 
 
Něco o naší osadě 
 
 
      Osada  leží v podhůří Šumavy, 2 km  severně od státní silnice č. 4  uprostřed mezi Volyní a Vimperkem v nadmořské výšce 565 m.
První písemná zpráva o obci Dolany se dochovala z roku 1359. Její osady jsou  mladšího data a první  písemné zprávy o jejich existenci se zachovaly  teprve ze 16.století:  Předenice, Spůle  (1544) a Záhoříčko (1545). V 17.století byla obec připojena k panství Vysoký dvůr a v roce 1736 k panství Čkyně, jehož součástí byla do roku 1850. V tomto roce byla v Dolanech zřízena samostatná obec, jejímiž osadami byly Onšovice, Předenice, Spůle a Zahoříčko. Obec byla připojena k politickému okresu Prachatice a k okresnímu soudu Vimperk. V roce  1938 - 1945  obec patřila pod okres Strakonice, potom  zase Prachatice.
V letech 1949-1960 Dolany spadaly pod okres Vimperk, od roku 1960 do 2002 pod okres Prachatice. Od roku 1960 postupně došlo k rozdělení obce a v roce 1963 byly Dolany připojeny k MNV Čkyně a samostatná obec zanikla.
  V roce 1839 (18.července) obyvatelé pociťovali zemětřesení. V roce  1879 velký požár zcela zničil  11 chalup.
V roce 1790 bylo v Dolanech 14 domů, v roce 1890-  35 domů a žilo zde 230 obyvatel, v roce 1930 - 41 domů a 219 obyvatel. Tolik z kronik.
 
 V Dolanech žije k 4.5. 2006 65 obyvatel, z toho 8 dětí do 15 let. Je zde 42 obytných domů  a hasičská zbrojnice. Kaplička v osadě je zasvěcena Janu Nepomuckému a jihovýchodně od osady  je pod skalou  kaplička zasvěcena Bolestné Panně Marii. Tu nechala  postavit matka francouzkého vojáka, který v roce 1741 spadl s koněm ze skály a zraněním podlehl. Přestavěna do dnešní podoby byla v roce 1905.
  Osadou protéká malý potůček, na návsi je požární nádrž a pomník padlým v 1. Světové válce.    
 Největší  stavbou v Dolanech  je velkokapacitní kravín, chátrající, ale stále z části v provozu.  
    Máme zde jednu truhlárnu, kuchyňské studio, velkoobchod s nápojovými koncentráty. Hospoda byla uzavřena v roce 1976 a prodejna  smíšeného zboží  v roce 1999. V roce 2007 máme ve vsi nově otevřenou nekuřáckou hospodu. 
 
 Kaplička ve Zdůlí
 
.kaplička ve Zdůlí
 
 
 
 
 
Pomník padlých v 1.světové válce
 
 
 
 
 
 
Kaplička na návsi  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
TOPlist